คอนโดเงินเหลือ กู้เกิน รับเงินก้อน 300,000 บาท

คอนโดเงินเหลือ เป็นลักษณะของคอนโดที่ผู้ซื้อได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อมากกว่าราคาขายจริงโดยผู้ซื้อส่วนใหญ่ มักจะนำเงินดังกล่าวมาใช้ในการตกแต่งห้อง ลงทุนทำธุรกิจ หรือนำมาใช้ปิดหนี้บัตรเครดิต หนี้สินยานพาหนะ เพื่อลดภาระหนี้ต่อไป 

คอนโดเงินเหลือ ที่สามารถกู้เกินราคาได้นั้น มาจากกรณีที่ราคาประเมินสูงกว่าราคาขาย ทำให้ผู้ซื้อได้เปรียบ เพราะแทนที่จะต้องจ่ายเต็มตรงกับราคาประเมิน แต่กลับได้สินทรัพย์ที่มีราคาซื้อจริงต่ำกว่า จึงทำให้ได้รับเงินก้อนที่เป็นส่วนต่างคืนกลับมา อาทิเช่น คอนโดราคาขายจริง 3,000,000 บาท แต่เงินสินเชื่อที่ได้รับคือ 3,300,000 ล้านบาท นั่นหมายความว่าจะมีเงินเหลือ เป็นเงินสดให้ผู้ซื้อที่จำนวนเงิน 300,000 บาทนั่นเอง